על הישיבה

בלב בנימין במקום בו עמד ברית ה'
מתעוררת וצומחת לה ישיבת שילה בראשות הרב אביב גמליאל.
כולנו מרגישים שקיימים בנו כוחות חיים עצומים
אלא שיחד איתם גם מצוקות וקשיים גדולים
מלווים בהרבה עליות וירידות שאינן מובנות אפילו לעצמנו
אבל אם נסתכל סביב נראה שאנחנו לא היחידים
עם ישראל כולו מרגיש כך….
ישיבת שילה שמה כדרך חיים את עבודת הלב והנפש
מתוך הבנת המצב החדש של גאולת ישראל השב לארצו
מתוך לימוד אמונה מעמיק
והתבוננות פנימית בחיים עצמם
והכל בלווי אישי של צוות הרבנים בישיבה
בעבודת ה' משותפת בחבורות וממעטפת חמה ואוהבת של בית!