ישיבת הסדר שילה

"מצויינות בנחת"-
ישיבת שילה שמה כדרך חיים את עבודת הלב והנפש מתוך הבנת המצב החדש של גאולת ישראל השב לארצו מתוך לימוד אמונה מעמיק והתבוננות פנימית בחיים עצמם והכל בלווי אישי של צוות הרבנים בישיבה בעבודת ה' משותפת בחבורות וממעטפת חמה ואוהבת של בית!

רבני הישיבה

...

הרב אביב גמליאל

ראש ישיבת ההסדר שילה

...

הרב גבריאל גבאי

...

הרב אריה מנדלקורן

...

הרב חן יצחק

...

הרב שאול מלכא

...

הרב מיכאל ברום

נשיא הישיבה

רישום לניוזלייטר

חדשות מישיבת שילה

תל שילה